Телефони за подкрепа

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант

  • всеки работен ден от 13:00 ч. – 15:00 ч.; телефонен номер: 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:

Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт

  • всеки работен ден от 10ч. –  12ч.; e-mail: together.withb@gmail.com ;  
    Марина Габровска – психотерапевт, медиатор; телефонен номер: 0887 498 047
  • всеки понеделник и четвъртък от 9:00 – 13:00 ч.
    e-mail: together.withm@gmail.com ; телефонен номер: 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца
116 111/ДЕНОНОЩНА