Новини


 

телефони за подкрепа

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност. График и контакти: Телефонни консултации Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант ·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038 Онлайн консултации /електронна поща: Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт ·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.; e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор ·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч. e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728Националната телефонна линия за деца 116...

Повече