Родителска среща

Уважаеми родители, на 15.09.2015г.-вторник ще се проведе родителска среща от 17.00/5/ часът.Родителската среща е за началото на учебната 2015/2016 година.