История

Детска градина №51 „Ран Босилек” с. Константиново  е открита на 01.06.1984 година. Неин директор от откриването до 2016 година е Мария Чехларова. На 10.01.1985 година детската градина е именувана и получава името ”Ран Босилек”-на обичният от децата писател Генчо Негенцов. В началото детската градина има само една смесена група, в която се обучават и възпитават деца от 3 до 7 години. За кратко време ДГ №51 ”Ран Босилек” става образец за работа в смесена група. Тук са провеждани множество открити уроци за учители от целия Варненски окръг.

Първият колектив на детската градина е в състав:

  • Мария Чехларова-директор
  • Марияна Тенева-учител
  • Ася Радославова-музикален учител
  • Татяна Тодорова- музикален учител
  • Сийка Янулова-помощник-възпитател
  • Иванка Колева- помощник-възпитател

На 20.09.1995г. се открива нова пристройка на детската градина. Сградата на детската градина разполага с две занимални, спалня, стая за персонала, и дирекция.

Децата в детската градина днес се обучават в две групи:

-Група ”Слънчо” е за деца на 3 и 4 години.

-Група ”Многознайко” е за деца на 5 и 6 години.