За Нас

            Детска градина №51 „Ран Босилек” с. Константиново  е открита на 01.06.1984 година. Неин директор от откриването до 2016 година е Мария Чехларова. На 10.01.1985 година детската градина е именувана и получава името ”Ран Босилек”-на обичният от децата писател Генчо Негенцов. В началото детската градина има само една смесена група ,в която се обучават и възпитават деца от 3 до 7 години. За кратко време ДГ№51 ”Ран Босилек” става образец за работа в смесена група. Тук са провеждани множество открити уроци за учители от целия Варненски окръг.


            Първият колектив на детската градина е в състав:

 • Мария Чехларова-директор
 • Марияна Тенева-учител
 • Ася Радославова-музикален учител
 • Татяна Тодорова- музикален учител
 • Сийка Янулова-помощник-възпитател
 • Иванка Колева- помощник-възпитател

 

            На 20.09.1995г. се открива нова пристройка на детската градина. Сградата на детската градина разполага с две занимални, спалня, стая за персонала и дирекция.

            Децата в детската градина днес се обучават в две групи:

-Група ”Слънчо” е за деца на 3 и 4 години.

-Група ”Многознайко” е за деца на 5 и 6 години.

В педагогическия колектив работят старши учители с висока професионална компетентност.

В ДГ №51 ”Ран Босилек” се работи и за приобщаване, възпитание и обучение на деца със СОП.

            Днес колектива на детската градина е в състав:

  • Марияна Йорданова-директор
  • Татяна Тодорова-Старши учител
  • Даниела Христова-Старши учител
  • Елена Василева- учител
  • Петя Предева-гл. счетоводител
  • Сийка Алексиева-ЗАС
  • Сийка Янулова-помощник-възпитател
  • Елка Димитрова-помощник-възпитател
  • Иван Джамбазов-огняр

ДГ № 51”Ран Босилек” се развива, като едно съвременно детско заведение, където щастливи и здрави растат малките жители на село Константиново.

            В детската градина децата се възпитават и обучават, като се спазват държавните общообразователни изисквания и най-новите тенденции в образователното дело, в съответствие с индивидуалните възможности и интереси на децата.