Групи

Група”Слънчо”

Untitled2

Учители:

г-жа Мария Чехларова

г-жа Татяна Тодорова

В група „Слънчо” се обучават и възпитават деца от 3 до 4 години-I и II група.

Група”Многознайко”

Untitled3

Учители:

г-жа Марияна Йорданова

г-жа Даниела Христова

Вгрупа „Многознайко” се обучават и възпитават деца от 5 до 7 години-III и IVгрупа.