История

Детска градина №51 „Ран Босилек” с. Константиново  е открита на 01.06.1984 година. Неин директор от откриването до 2016 година е Мария Чехларова. На 10.01.1985 година детската градина е именувана и получава името ”Ран Босилек”-на обичният от децата писател Генчо Негенцов. В началото детската градина има само една смесена група ,в която се обучават и възпитават деца от 3 до 7 години. За кратко време ДГ№51 ”Ран Босилек” става образец за работа в смесена група. Тук са провеждани множество открити уроци за учители от целия Варненски окръг. Първият колектив на детската градина е в състав: Мария Чехларова-директорМарияна Тенева-учителАся Радославова-музикален учителТатяна Тодорова- музикален учителСийка Янулова-помощник-възпитателИванка Колева- помощник-възпитател На 20.09.1995г. се открива нова пристройка на детската градина. Сградата на детската градина разполага с две занимални, спалня, стая за персонала, и дирекция. Децата в детската градина днес се обучават в две групи: -Група ”Слънчо” е за деца на 3 и 4 години. -Група ”Многознайко” е за деца на 5 и 6...

Read More

Касов отчет 2022

...

Read More

Касов отчет 09.2022

...

Read More

Касов отчет 06.2022

...

Read More

Приемно време на директора:

Приемно време на директора:

понеделник – нечетна дата: от 16.00 до 17.30 ч. четвъртък – четна дата: от 7.30 до 9.00 ч.

Read More

Прием 2023/2024 г.

Свободни места : I група-20 места II група-5 места III група-6 места IV група-5 места линк към електронно кандидатстване-https://dg.uslugi.io/

Read More