Нашият химн

ХИМН НА ДГ №51 ”РАН БОСИЛЕК”

В нашата детска градина

смях и радост само има.

Пеем много и рисуваме,

разказваме, танцуваме.

ПР:     Букви учим лесно,

с цифри смятаме чудесно.

Всеки ден и всеки час

весело е  тук при нас.

В нашата детска градина

смях и радост само има.

„Ран Босилек” се наричаме

и  много, много се обичаме.