Изпълнение на бюджет към 30.06.2016г.

Изпълнение на бюджет ДД и МД към 30.06.2016г.