За Нас

Целодневна детска градина „Ран Босилек” с.Константиново  е открита на 01.06.1984 година. Неин директор от откриването и, и днес е Мария Чехларова. На 10.01.1985 година детската градина е именувана и получава името”Ран Босилек”-на обичният от децата писател Генчо Негенцов. В началото детската градина има само една смесена група ,в която се обучават и възпитават деца от 3 до 7 години. За кратко време ЦДГ”Ран Босилек” става образец за работа в смесена група. Тук са провеждани множество открити уроци за учители от целия Варненски окръг.IMGP0491


Първият колектив на детската градина е в състав:

 • Мария Чехларова-директор
 • Марияна Тенева-учител
 • Ася Радославова-музикален учител
 • Татяна Тодорова- музикален учител
 • Сийка Янулова-помощник-възпитател
 • Иванка Колева- помощник-възпитател

На 20.09.1995г. се открива нова пристройка на детската градина. Сградата на детската градина разполага с две занимални, спалня, стая за персонала, и дирекция.

Децата в детската градина днес се обучават в две групи:

-Група”Слънчо”е за деца на 3 и 4 години.

-Група”Многознайко” е за деца на 5 и 6 години.

В педагогическия колектив работят старши учители с висока професионална компетентност.

В ДГ№51 ”Ран Босилек” се работи и за приобщаване, възпитание и обучение на деца със СОП.

Днес колектива на детската градина е в състав:

  • Марияна Йорданова-директор
  • Татяна Тодорова-Старши учител
  • Даниела Христова-Старши учител
  • Елена Василева- учител
  • Мария Парушева-гл.счетоводител
  • Сийка Алексиева-ЗАС
  • Сийка Янулова-помощник-възпитател

                  º Елка Димитрова-помощник-възпитател

ЦДГ ”Ран Босилек” се развива , като едно съвременно детско заведение, където щастливи и здрави растат малките жители на село Константиново.

В детската градина децата се възпитават и обучават , като се спазват държавните общообразователни изисквания и най-новите тенденции в образователното дело, в съответствие с индивидуалните възможности и интереси на децата.