Групи

Днес колектива на вече обновената ДГ №51 „Ран Босилек“ е в състав:

Група „Слънчо“

Учители:

г-жа Марияна Йорданова
г-жа Татяна Тодорова

В група „Слънчо” се обучават и възпитават деца от 3 до 4 години-I и II група.

Група „Многознайко“

Учители:

г-жа Даниела Христова
г-жа Елена Василева

В група „Многознайко” се обучават и възпитават деца от 5 до 7 години-III и IV група.